Priyanka Chopra Shares Her Journey at The Toronto International Film Festival