ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ