ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਘੇਰਿਆ

Written by Ragini Joshi

Published on : December 30, 2020 2:21