Calgary

ਕੈਲਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ

ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਕੈਲਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦਾ […]