ਇੰਗਲੈਂਡ: 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ!
ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ: 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ!

ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ […]