ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ , ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ!
Brampton

ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ , ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ!

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਕਲੌਗਨ ਰੋਡ ਦੱਖਣ […]