ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਲੱਭੀ
Mexico USA tunnel found california

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਲੱਭੀ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਲੱਭੀ
Mexico USA tunnel found california
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਸਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਮਾਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ੬੨੭ ਫੀਟ ਦੂਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਕੁੰਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ