ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ!

Written by Ragini Joshi

Published on : October 20, 2019 1:23
ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ!
ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ!

ਲਿਬਰਲ
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ $ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ , ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ $ 4,200 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲਾਨ (ਆਰਈਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਡਾਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $ 2500, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 750 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੌ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨਡੀਪੀ
ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਫਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।