ਕੋਵਿਡ -19 : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ !
Alberta

ਕੋਵਿਡ -19 : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ !

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ […]

permanent residence applicants
Alberta

New temporary public policy allowing permanent residence applicants to rely on biometrics previously submitted within the last 10 years

Due to public health and safety concerns related to the COVID-19 pandemic, a number of biometrics collection sites in and outside Canada, including some visa application centres (VACs), United States application support centers (ASCs) and […]

Important new measures on post-graduation work permit eligibility for students beginning programs online
Alberta

Important new measures on post-graduation work permit eligibility for students beginning programs online

Ottawa, August 26, 2020—Many prospective international students who would like to study in Canada this fall are facing uncertainty due to travel restrictions. Immigration, Refugees and Citizenship Canada recognizes this, and will continue to ensure […]