ਬਰੈਂਪਟਨ-ਦਿਵਾਲੀ-ਅਤੇ-ਬੰਦੀ-ਛੋੜ-ਦਿਵਸ-ਮੌਕੇ-ਨਾਨਕਸਰ-ਗੁਰੂ-ਘਰ-ਵਿਖੇ-ਸੈਂਕੜੇ-ਦੀ-ਗਿਣਤੀ-ਚ-ਇਕੱਠੀ-ਹੋਈ-ਸੰਗਤ

ਬਰੈਂਪਟਨ-ਦਿਵਾਲੀ-ਅਤੇ-ਬੰਦੀ-ਛੋੜ-ਦਿਵਸ-ਮੌਕੇ-ਨਾਨਕਸਰ-ਗੁਰੂ-ਘਰ-ਵਿਖੇ-ਸੈਂਕੜੇ-ਦੀ-ਗਿਣਤੀ-ਚ-ਇਕੱਠੀ-ਹੋਈ-ਸੰਗਤ