ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ!
New Online Application Process for Police Record Checks

ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ!

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕਾਂ ਲਈ, ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 7 ਦਿਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸਮੇਤ, ਰੋਗ ਡੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਕਫਲੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ – ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ 905-453-2121 ਐਕਸ 4338 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।