ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 44 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, 40 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ
Abbotsford(BC)

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 44 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, 40 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 44 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, 40 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕਰ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ 30 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ […]