Entertainment

ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ‘ਕਮਿਟਮੈਂਟ’ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੁਬਰੂ

ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ‘ਕਮਿਟਮੈਂਟ’ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ । ਇਸ ਗੀਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ […]