Disabel Bhangra Group
Entertainment

ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿ “ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾਂ” !

ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ […]