ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
Edmonton

ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 2018 ਅੱਜ, ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਡਕ, ਲੇਡਕ ਕਾਊਂਟੀ, ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ […]