punjabi virsa
Entertainment

ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ […]