Entertainment

ਵੇਖੋ ਜੀਤ ਅਤੇ ਸਿੱਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਪੀਟੀਸੀ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ” ਰਿਹਾ “

ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਕਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੈਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ” ਰਿਹਾ ” | ” […]