Entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ , ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਰਾਇਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੀਹ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵੈਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ […]