ਕੈਨੇਡਾ : ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ!
West Nile virus have been found in Markham, Ontario

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੌਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕਰੀਮ ਕੁਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬੁਖ਼ਾਰ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ
ਧੱਫੜ
ਸਿਰ ਦਰਦ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲਜੀਕਲ/ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਹ:
ਬਰਤਨ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਕਵਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ
ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ